Polityka prywatności Sunsary

 1. W Sunsara sp. z o.o. leży nam na sercu prywatność naszych Klientów i Odwiedzających witrynę sunsara.pl. Na stronach Sunsary nie uświadczysz pasków ani okienek reklamowych. Nie wymagamy logowania na stronie, aby zbierać informacje o Tobie i przesyłać Ci materiał reklamowy. Nie spamujemy niechcianymi wiadomościami e-mail. Przestrzegamy zasady minimalizacji zakresu gromadzenia danych, tzn. zbieramy i przechowujemy tylko te dane o Tobie, które są niezbędnie potrzebne do zrealizowania wyprawy lub przesłania Ci oferty, o którą otrzymaliśmy zapytanie od Ciebie drogą telefoniczną, e-mailową, za pośrednictwem mediów społecznościowych lub jednego z formularzy kontaktowych na www.sunsara.pl. Nigdy nie dzielimy się zebranymi danymi z reklamodawcami lub osobami trzecimi, nie będącymi bezpośrednio zaangażowanymi w realizację zleceń turystycznych dla naszych Klientów.
  .
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z serwisu sunsara.pl jest Sunsara sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 16C/74 w Warszawie, kod pocztowy 02-904; wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000670379, NIP: 521-377-40-47, REGON: 366890295, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1904. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  .
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • Sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • Usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
  • Ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
  • Przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator
  • Przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa
   Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   .
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, czyli:
  • W przypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
  • W przypadku korzystania z Serwisu, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Serwisu na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
  • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
  • W przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
  • W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów.
   .
 5. Na naszej witrynie używamy plików cookies, aby realizować usługi będące zgodne z Polityką Plików Cookies. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystujemy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz aby dostosować nasz serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
  • Odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
  • Umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu.
   .
 6. Informacje zdobyte za pomocą plików cookies wykorzystujemy w następujących celach:
  • Dostosowanie treści Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkowników oraz optymalizacja korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu i wyświetlenie Strony Internetowej dostosowane odpowiednio do Jego potrzeb,
  • Tworzenie statystyk, dzięki którym lepiej rozumiemy sposób użytkowania naszego Serwisu przez Odwiedzających. Pomaga to w rozwoju budowy Witryny i poprawy jej funkcjonalności,
  • Dostarczanie treści reklamowych w mediach społecznościowych oraz wyszukiwarkach internetowych, dopasowanych do zainteresowań Użytkownika.
   .
 7. Oprócz informacji zawartych w plikach cookies, nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych innych danych o Tobie.
  .
 8. Korzystanie z naszej witryny bez wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies, oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz ją skonfigurować tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies i aby być informowanym za każdym razem, gdy pliki cookies są zamieszczane w Twoim urządzeniu. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
  .
 9. Wyłączenie plików cookies może wpłynąć na odbiór/obsługę Strony Internetowej.
  .
 10. Nasz serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla Twojej wiadomości i wygody. Sunsara Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.
  .
 11. Osoby korzystające z Serwisu www.sunsara.pl jednocześnie wyrażają zgodę na naszą politykę prywatności i akceptują, że w przyszłości mogą być do niej wprowadzane zmiany.